Unia Europejska karze koncerny za zmowę

Procter & Gamble i Unilever zapłacą 315 mln euro za zmowę cenową. Henkel, który poinformował władze unijne o zmowie, w której brał udział, skorzysta z ochrony przysługującej świadkom koronnym.

Przez trzy lata trzech największych europejskich producentów środków piorących w porozumieniu utrzymywało sztucznie wysokie ceny produktów w ośmiu krajach Unii. Teraz Procter & Gamble zapłaci za to 210 mln euro kary, a Unilever – 104 mln euro.

O kartelu poinformował Henkel, który dzięki temu uniknął kary. To już trzeci w tym roku przypadek, gdy niemiecki producent informuje urzędy antymonopolowe o zmowach, w których uczestniczył. W lutym podobna sytuacja (również chodziło o środki piorące) miała miejsce w Czechach, a w marcu – w Hiszpanii, gdzie zmowa dotyczyła cen kosmetyków.

Kary są stosunkowo wysokie ze względu na duże przychody obu koncernów i ich udziały w europejskim rynku. – Firmy mogły utrzymywać swoje udziały w rynku i ceny produktów, nawet zmniejszając ich opakowania – powiedział unijny komisarz Joaquin Almunia. A to działało na szkodę wielu konsumentów. – Mówimy o produktach, które znajdują się na półkach niemal wszystkich sklepów w Europie – podkreślił.

Zmowa trwała od 2002 do 2005 roku. Polski nie ma wśród ośmiu krajów, w których miała miejsce.