Zarząd North Coast prognozuje, że w całym 2011 r. Grupa osiągnie przychody ze sprzedaży w wysokości 180 mln zł, czyli o 38 proc. więcej niż w roku 2010. Na tak dobre rezultaty wpływ będą miały m.in. wyniki mleczarni Latteria Tinis, której obroty wzrosnąć mają nawet trzykrotnie (pełne moce produkcyjne spółka osiągnie w czerwcu 2011 r.). North Coast planuje też sprzedaż swojej nieruchomości w Krakowie.

North Coast specjalizuje się w imporcie wysokogatunkowych produktów spożywczych pochodzących głównie z Włoch. Latteria Tinis to mleczarnia, która w Rzepinie od przełomu 2009 i 2010 r. produkuje włoskie sery.