Wyniosły one 1,24 mld zł. Alma Market pochwaliła się również zyskiem w wysokości 9,2 mln zł, inaczej niż rok temu, kiedy odniosła stratę na poziomie 59 mln zł.

– Był to rok, który upłynął dla naszej grupy kapitałowej pod znakiem zdecydowanych działań poprawiających rentowność. Spowolniliśmy także realizację nowych projektów inwestycyjnych celem przywrócenia równowagi wskaźnikom ekonomicznym – napisał w liście do akcjonariuszy Jerzy Mazgaj, prezes zarządu firmy. Zatrzymanie inwestycji (otworzono tylko jeden sklep pod szyldem Alma i 4 placówki sieci Karkowski Kredens) przyniosło efekty, wszystkim wchodzącym w skład Grupy spółkom rok 2010 przyniósł zyski.