Bomi ze stratą

Słabe prognozy potwierdził raport finansowy za 2010 r.

W 2010 r. Grupa Bomi uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,43 mld zł, czyli o około 60 mln zł mniejsze niż rok wcześniej. Wyniki operacyjne i netto także wypadły bardzo słabo, firma raportowała odpowiednio 82 i 103 mln strat (rok wcześniej w obu ujęciach miała zysk).

Jednostkowo obroty Bomi SA spadły o ponad 51 mln zł do 804 mln zł. Zysk netto wyniósł 10 mln zł, czyli mniej niż połowę tego, co firma wypracowała w 2009 r. (23 mln zł).

Firma od jakiegoś czasu spodziewała się takiego wyniku, a Marek Romanowski, prezes Grupy, powód spadków upatrywał w złym funkcjonowaniu 17 sklepów umiejscowionych w złych  lokalizacjach. Części z nich firma się pozbywa, inne zmniejsza. Operacja ta ma przyczynić się do poprawy wyników i osiągnięcia zysku netto w tym roku.