Kara dla Krafta, Unilevera i Oetkera

38 mln euro kary nałożył niemiecki Urząd Antymonopolowy na producentów, którzy wymieniali się istotnymi dla konkurencji na rynku informacjami.

Kraft Foods, Unilever i Dr.Oetker to trzej producenci, na których niemiecki Urząd Antymonopolowy nałożył łączną karę 38 mln euro za niedozwoloną wymianę ważnych dla konkurencyjności na rynku poufnych informacji.

Przedstawiciele firm przez siedem lat regularnie spotykali się i dzielili informacjami o tym, jakie ceny zaoferują odbiorcom. Kary uniknął Mars, który doniósł Urzędowi o niedozwolonych praktykach.