Auchan na plusie

Dobre wyniki francuski detalista zawdzięcza operacjom zagranicznym.

Całkowite obroty Auchana w 2010 r. wyniosły 42,5 mld euro, czyli o ponad 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma zdradza, że taki wzrost jest rezultatem korzystnych kursów walut i wzrostu cen paliwa. Bez stacji benzynowych obroty firmy zwiększyły się o 4,6 proc.

Obroty we Francji wzrosły o 3 proc., w pozostałych krajach Europy Zachodniej o jeszcze mniej – 1,1 proc. Operacje w Europie Środkowej i Wschodniej (w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Rosji i na Ukrainie) poprawiły natomiast wynik o blisko 23 proc. Firma rozwija się także w Chinach.