Aldi Nord traci na obrotach i rentowności

Z opublikowanych właśnie danych za rok 2009 wynika, że obecny także w Polsce dyskonter Aldi Nord odnotował w Niemczech niższe obroty i spadek rentowności w porównaniu z rokiem poprzednim.

Obroty niższe o 3,5 proc. niż rok wcześniej i rentowność przed odprowadzeniem podatków na poziomie 2,9 proc. obrotów po 3,3 proc. w 2008 r. – takie dane za rok 2009 opublikował Aldi Nord. To wprawdzie wynik nieznacznie lepszy od tego z 2006 i 2007 r., ale gorszy od rekordowego 2008 r., gdy obroty skoczyły o 5,4 proc. Wynik netto zamknął się kwotą 290 mln euro – o ponad 40 mln euro niższą niż rok wcześniej. Eksperci upatrują przyczyn tej sytuacji w zaostrzającej się walce konkurencyjnej na rynku dyskontów, która zmusiła Aldiego do serii obniżek cen i promocji.

Rentowność spadła w 31 z 35 regionów. Najsłabiej wypadają pod tym względem wschodnie landy Niemiec, gdzie rentowność przed podatkami sięga zaledwie 1-1,5 proc.

Z obrotami w Niemczech na poziomie 9,65 mld euro powrócił Aldi do poziomu z 2004 r. Nasycony niemiecki rynek, ostra walka konkurencyjna i rosnące koszty przekładają się tu na trend spadkowy. Firma szuka jednak nowych możliwości, modernizuje sklepy i zmienia asortyment. Łączna powierzchnia sprzedaży także w 2009 r. była większa niż przed rokiem – podaje Lebensmittel Zeitung. Łączne obroty Aldi Nord w 2009 r. wyniosły 26,50 euro.