Przy granicy z Ukrainą

W odległości 2,5 km od największego przejścia granicznego z Ukrainą rusza centrum dystrybucji Korczowa Dolina.

Centrum powstaje w odległości 2,5 km od największego przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej, przy transeuropejskiej drodze E40. Jego dodatkową zaletą jest lokalizacja w strefie ruchu bezwizowego z Ukrainą. Centrum obejmuje, według obliczeń inwestora - spółki Korczowa Dolina - około 1 mln mieszkańców przygranicznych gmin Polski i Ukrainy.

Pierwsza hala, Kijowska, zostanie otwarta na przełomie maja i czerwca. Będą w niej reprezentowane wszystkie branże, zarówno spożywcza, chemiczna, jak i przemysłowa. Wynajmujący powierzchnię zajmują się handlem hurtowym i detalicznym.

W następnej kolejności mają powstać hale Lwowska i Doniecka. Ich łączna powierzchnia handlowa wyniesie 70 tys. mkw.

Andrzej Rosiński, prezes spółki Korczowa Dolina, podkreśla, że centrum to umożliwia także producentom planującym sprzedaż na Ukrainie sondowanie tego rynku i promowanie na nim swoich wyrobów. – Zamierzamy wydawać gazetki w nakładzie 300 tys. egzemplarzy, nawet co tydzień – powiedział Andrzej Rosiński.