Henkel, Procter & Gamble i Reckitt Benckiser dogadywali się w sprawie cen. Henkel i Procter brali udział w tym procederze od 2000 do 2004 r., Reckitt Benckiser - tylko do 2002 r. Czeski urząd antymonopolowy nałożył na firmy kary w wysokości 1,2 mln euro, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Henkel nie zapłaci kary, gdyż sam zgłosił urzędowi udział w nagannych praktykach.