Włączenie Kolibra do Grupy Tradis w październiku ub.r. zaowocowało nową strategią sieci. Ekspansja ma stać się bardziej dynamiczna i objąć nowe tereny. By wzmocnić wizerunek Kolibra, firma postanowiła zmienić logo oraz elementy wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej.

- Po dokonaniu analiz wielu wariantów znaku przygotowanych przez wyspecjalizowane firmy zdecydowaliśmy się na logo w przyjemnych, kobiecych barwach i delikatnej formie, zachowujące kluczowy symbol sieci – kolibra – powiedziała Katarzyna Niemiec, prezes zarządu sieci.

Sieć działająca na terenie województw śląskiego, małopolskiego i opolskiego liczy dziś 64 drogerie i osiąga roczne przychody ze sprzedaży na poziomie około 50 mln zł rocznie. W 2011 r. ma się do niej przyłączyć 20 nowych placówek.