Bać-Pol: Akwizycje i detal

Hurtownik nie boi się konkurencji ze strony wzmocnionego Eurocashu.

Zapytaliśmy Leszka Bacia, prezesa firmy Bać-Pol, jak widzi pozycję firmy na rynku w chwili, gdy siły łączy dwóch największych konkurentów – Eurocash i Tradis.

– Rynek dystrybucji ewoluuje, można jednak bez większych problemów wyznaczyć na nim główne tendencje, jakimi są konsolidacja i specjalizacja. Działania konkurencji wpisują się w te tendencje, nie były one zatem dla nas niespodzianką. Grupa Kapitałowa Bać-Pol ma solidne zaplecze i doskonałe perspektywy, więc ruchy konkurencji, szczególnie te możliwe do przewidzenia, nie budzą naszych obaw – odpowiedział. Przy okazji stwierdził, że Bać-Pol chce w tym roku spokojnie realizować swoją strategię, która zakłada "rozbudowę portfolio spółek wchodzących w skład grupy". – W 2011 r. planujemy też zwiększenie dynamiki rozwoju formatu detalicznego, stawiając głównie na markę Spar – dodał Leszek Bać.