Barometr Nastrojów Handlu Detalicznego, opracowywany co roku przez GfK Polonia, wskazuje, że przedstawiciele handlu małoformatowego widzą swoją przyszłość w coraz czarniejszych barwach. Wskaźnik nastrojów w tej grupie utrzymuje się na niskim poziomie, w tym roku podobnie jak w poprzednim wynosi -13 punktów. Jeszcze bardziej pesymistycznie patrzą na swoją branżę przedstawiciele sklepów niezależnych, dla których wskaźnik wynosi -15 punktów.

Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda wśród przedstawicieli handlu wielkoformatowego, dla których wskaźnik wynosi +25 punktów, a zwłaszcza segmentu dyskontów, w którym barometr nastroju wskazuje +32 punkty.

Handlowcy reprezentujący mniejsze sklepy źle oceniają swoją kondycję finansową (-27 punktów) i możliwości inwestycyjne (-34 punkty). Co więcej, spodziewają się, że w ciągu najbliższego kwartału ich finanse nie ulegną poprawie, a nawet, że ich zdolność do spłaty należności może się w tym czasie zmniejszyć.

Barometr Nastrojów Handlu Detalicznego jest wskaźnikiem sporządzanym na postawie badania opinii detalistów. Uwzględnia takie obszary, jak: ocena przyszłej sytuacji finansowej sklepu, szacunek spodziewanej wartości sprzedaży, ocena dostępności kredytów i zdolności sklepów do spłaty wierzytelności. +100 punktów oznacza skrajny optymizm, -100 – skrajny pesymizm.