Należący do koncernu Metro Holding Media - Saturn porządkuje strukturę zarządzania. W zarządzie firmy Peter August Haas i Jarosław Drabarek będą w przyszłości odpowiadać za rozwój marki Saturn, podczas gdy Michael Rook i Joachim Rösges zajmą się marką Media Markt.

Odejdą wszyscy trzej wiceprezesi holdingu, przy czym tylko jedno z ich stanowisk zostanie ponownie obsadzone. Pracę stracą też Martin Heller, odpowiadający dotychczas za międzynarodowe zaopatrzenie, oraz Ricardo Sperrle, zajmujący się działem IT. Obie funkcje zostaną obsadzone na nowo.