W 2011 r. Polacy mogą wydać trochę więcej

O 6 proc. wzrósł indeks siły nabywczej obliczany co roku przez GfK.

 

W 2011 r. według raportu GfK Polacy będą mieli w sumie do wydania ponad 835 mld zł, co oznacza, że średnio każdy z nich będzie dysponował w tym roku 21,7 tys. zł.

Niewielki wzrost nie oznacza, że Polacy stali się bogaci. Mieszkańcy 73 proc. gmin w kraju wykazują tzw. niską zamożność – ich indeks siły nabywczej jest o co najmniej 10 pkt proc. niższy niż średnia krajowa. Z kolei gminy, w których mieszkańcy są zamożniejsi od przeciętnego rodaka (ich indeks jest o co najmniej 10 pkt proc. wyższy od średniego), stanowią tylko 6 proc. wszystkich gmin w Polsce.

Z raportu wynika także, że warszawiak jest o 69 proc. bogatszy od przeciętnego krajana i o 20 proc. od wrocławianina.