Inicjatywa powstała w październiku ub.r., stopniowo przystępowały do niej organizacje zrzeszające handlowców z kolejnych krajów. Obecnie w Radzie przedstawicieli mają organizacje z: Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Litwy, Estonii, Łotwy. Polskę reprezentuje POHiD.

Rada zapowiada przeciwdziałanie inicjatywom legislacyjnym, które regulowałyby stosunki w łańcuchu dystrybucyjnym między handlem a dostawcami. "Celem jest całkowita liberalizacja rynku, którego nie powinny obciążać niepotrzebne przepisy o charakterze administracyjnym" – napisano w komunikacie Rady. Zapowiedziano w nim działania na szczeblu Unii Europejskiej.