Zarząd Grupy Metro ostatecznie podjął decyzję o umiędzynarodowieniu swojej rachunkowości. O planach z tym związanych pisaliśmy 2 tygodnie temu. Mimo protestów rady zakładowej, która kwestionowała realność raportu Ernsta & Younga, na podstawie którego dokonano symulacji zysków i kosztów, likwidacji ulegnie centrum w Kamen, a pracę straci ok. 250 osób.

Poprzez przeniesienie centrów rachunkowości za granicę Metro chce podkreślić swoje rosnące międzynarodowe znaczenie – uważa LZ.net. Na Polskę i Indie zdecydowano się z powodu mocnej pozycji koncernu w tych krajach.