Hortex z marką Jest Idea

Producent chce mocniej zaistnieć na wschodzie Rosji.

Unilever Rosja i jego spółka zależna Inmarko (Nowosybirsk) podpisały list intencyjny z Grupą Hortex, który zakłada zakup przez polską firmę praw do marki mrożonek Jest Idea. Na mocy porozumienia Hortex będzie mógł także rozpocząć produkcję produktów pod marką Jest Idea w zakładach w Polsce i dystrybuować je na rynek rosyjski poprzez kanały sprzedaży Inmarko. Sprzedaż marki jest wynikiem zmiany polityki rosyjskiej firmy, która chce skoncentrować się na produkcji lodów. Jednocześnie sprzedaż mrożonych owoców i warzyw pod markami Hortex i Jest Idea pozwoli firmie na optymalizację kosztów dystrybucji i logistyki.

– Porozumienie umożliwi nam zwiększenie skali produkcji i lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych w naszych zakładach. Ponadto chcemy wykorzystać potencjał dystrybucyjny Inmarko na tych obszarach, gdzie dystrybucja naszych wyrobów pod marką Hortex jest słabsza, przede wszystkim w wybranych regionach Syberii i Uralu – powiedział Tomasz Kurpisz, prezes zarządu Hortex Holding.

Transakcja ma być sfinalizowana w ciągu najbliższych kilku miesięcy.