Nutricia Polska zmienia serię mlek modyfikowanych Bebilon. Receptury produktów zostały wzbogacone o długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LC PUFA) oraz nukleotydy. Opakowania zyskały nową szatę graficzną. Wyróżnia je niebieski kolor tła, a poszczególne mleka serii Bebilon różnią się kolorem tarczy i cyfry.