Agros Nova ma nowego prezesa

Ster firmy w rękach Marka Sypka.

Marek Sypek został prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Agros Novej. Zastąpił na tym stanowisku Roberta Niewiadomskiego, który zrezygnował z kierowania Grupą po przejęciu firmy przez IK Investment Partners w sierpniu ub.r.

Marek Sypek karierę zawodową rozpoczął w Bonduelle Polska, gdzie przez siedem lat pełnił obowiązki dyrektora sprzedaży i marketingu w Polsce, na Białorusi i w krajach bałtyckich. Przez pięć lat był dyrektorem generalnym BIC w Polsce, Czechach oraz na Słowacji i Ukrainie.

Od 2005 r. związany był z koncernem Johnson & Johnson, w którym piastował stanowisko dyrektora zarządzającego działu Consumer & OTC w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Był także członkiem europejskiego zarządu koncernu i dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału. W tym czasie m.in. kierował restrukturyzacją działu consumer oraz połączeniem w Polsce z Pfizer Consumer Health, zakupionym przez Johnson & Johnson w 2006 r.