– Docelowo sprzedaż produktów pod markami spółki ma kształtować się na poziomie 50 proc., a pod markami własnymi sieci 30-40 proc. – zapowiada Krzysztof Rubak, wiceprezes Grupy Makarony Polskie. Obecnie proporcje te wynoszą odpowiednio: 30 i 45 proc. Na podstawie stałych umów Makarony Polskie współpracują z prawie 20 sieciami handlowymi, dla których produkują zarówno makarony jajeczne, jak i makarony durum przeznaczone do drugich dań (łącznie ok. 120 indeksów).