U producenta - prawo

E-papierosy: w 2018 r. zerowa stawka akcyzy

Wysłuchano obaw producentów i przyjęto poprawkę, która zakłada zerową stawkę akcyzy do 31 grudnia 2018 r.

Wiele małych firm niegotowych na JPK

Od 1 stycznia 2018 r. 1,6 mln mikrofirm będzie zobowiązanych do comiesięcznego przekazywania rejestrów VAT w formacie tzw. jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Urzędy skarbowe szkolą z JPK

W każdy wtorek grudnia urzędy skarbowe będą bezpłatnie szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT.

Reklama piwa ma być możliwa dopiero od 23.00

Ledwo Sejm uchwalił zmianę Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a do konsultacji już trafił kolejny projekt nowelizacji tego aktu prawnego. Tym razem dotyczy godzin emisji reklam piwa.

KRD przeciw ograniczeniom uboju rytualnego i zakazowi hodowli zwierząt futerkowych

Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza stoi na stanowisku, że wprowadzenie nowych przepisów w życie przyniesie polskiemu drobiarstwu oraz związanym z nim gałęziom rolnictwa dotkliwe straty.

Wołowina na celowniku resortu

Resort rolnictwa przyjął Program rozbudowy głównych rynków mięsnych w Polsce na lata 2016-2020, w tym dla rynku wołowiny i w 2018 r. będzie go "uszczegóławiać".

Jednak wysokie stawki za wodę?

W okresie przejściowym, do 31 grudnia 2019 r., stałe opłaty za wodę mają być znacząco wyższe od tych przewidzianych docelowo, wynika z projektu rozporządzenia rządu w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Reklama towarów i usług wrażliwych

Przygotowując kampanię reklamową należy rozważyć, czy dany towar lub usługa jest wrażliwa i objęta szczególnymi uregulowaniami.

Żywność musi być bezpieczna

- W gronie ekspertów jesteśmy przekonani, że system bezpieczeństwa żywności nie działa prawidłowo - mówi Marek Marzec, dyrektor biura IFS CEE.

Akcyza na e-papierosy: apel producentów

Producenci alarmują i apelują do posłów o weryfikację projektu ustawy i racjonalne zmiany.

Już po 30 dniach zwłoki z płatnością trafisz do rejestru dłużników

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 13 listopada w Biurach Informacji Gospodarczej.